Drobečková navigace

Úvod > Kurzy > A2

A2

Řidičský průkaz skupiny “A2”

Řidičský průkaz na motocykly do výkonu max. 35 kW, řidičský průkaz skupiny „A2“

Řidičský průkaz na motocykly, skupina „A2“ opravňuje k řízení motocyklů skupiny „A2“  s omezením do maximálního výkonu motoru 35 kW a nebo  do poměru 0,2 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu skupiny „A2“ motocykly skupina „A2“ s omezením do 35 kW:

K udělení řidičského průkazu na motocykly, řidičák skupiny „A2“ je nutné splnit uvedené zákonné podmínky. Tyto požadavky neplatí jenom v naší autoškole, ale uchazeč je musí splnit ve všech autoškolách v Brně, ale i v celé republice.

Výčet podmínek pro zahájení výcviku pro získání řidičského průkazu na motocykl, skupina „A2“

 • dovršení minimálního věku 18 let
 • Žadatel o řidičský průkaz musí být zdravotně způsobilý
 • Odevzdání platné žádosti o řidičské oprávnění na motocykl, skupina A2
 • Pokud je věk žadatele o řidičský průkaz v době odevzdání žádosti autoškole nižší než 18 let, písemný souhlas zákonného zástupce

 Délka výcviku pro získání řidičského průkazu na motorku, skupina „A2“

Autoškola Obst brno, kawasaki_w800Délka výcviku pro získání řidičáku na motocykl , skupina „A2“ je velmi individuální a vždy závisí na možnostech a schopnostech žadatele o řidičský průkaz. Běžně trvá kurz jeden měsíc, avšak individuálně je možné zvládnout zrychlený výcvik /kurz za 16 dnů. V průběhu kurzu si uchazeč objednává praktické jízdy na motorce individuálně dle vlastních pracovních, studijních časových možností. V jednom dni může uchazeč o řidičák absolvovat maximálně dvě hodiny praktického výcviku. Vyučovací lekce trvá 45 minut.

Jízdy, praktický výcvik provádíme v naší autoškole na motocyklech Kawasaki W800 Special Edition. Praktický výcvik probíhá v běžném provozu  a proto je nutné aby byl uchazeč vždy připravený a soustředěný na jízdu / praktickou výuku řízení motocyklu/.  Praktický výcvik jízdy na motocyklech provádí instruktor naší autoškoly v běžném městském silničním provozu. Jezdí se v Brně a v blízkém okolí Brna.  
Praktické jízdy vždy začínají a končí na pobočce Bělohorská 11 v Brně Juliánově. Samozřejmostí je, v průběhu  praktických jízd, že žák jede sám na motorce a instruktor za ním v doprovodném vozidle.

                                                                                         

Rozsah kurzu pro získání řidičského průkazu na motocykl do 35 kW, skupina“A2“.

Výuka stejně jako v jiných autoškolách je i v naší rozdělena na dvě části  a to teoretickou a praktickou část. Teoretická část výuky pro získání řidičského průkazu na motorky, skupina“A2“ probíhá v některé ze dvou našich poboček autoškoly v Brně / Bzenecká 17, Brno – Vinohrady a Bělohorská 11, Brno – Juliánov / .Pobočku autoškoly kde chce absolvovat teorii si může uchazeč vybrat sám.

Teoretická část výuky pro řidičský průkaz na motorku s omezením „A2“

V teoretické části kurzu pro získání řidičského oprávnění skupina A2 / na motocykl do 35 kW / musí uchazeč absolvovat tento počet vyučovacích hodin s uvedenou náplní

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení
 • možnost konzultací – pravidelně út a čt 14:00 – 17:00 hod.

Praktická část výuky pro řidičák na motorku v naší autoškole

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Závěrečné zkoušky pro získání řidičského průkazu na  motocykl s omezením, skupina „A2“

Závěrečné zkoušky se skládají v sídle Magistrátu města Brna. Zkoušky se konají dvakrát týdně a to v pondělí a ve středu. Pravidelně začínají v 7.30 hodin ráno. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Déle pak autoškolou potvrzenou žádost a lékařský posudek a v neposlední řadě účtenku o zaplacení správního poplatku Magistrátu města Brna.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích – tato první část zkoušky probíhá vždy v sídle Magistrátu města Brna
 • zkouška z praktické jízdy – první část – tato část zkoušky probíhá na moto cvičišti v židenických kasárnách
 • zkouška z praktické jízdy – druhá část – tato část zkoušky probíhá v běžném městském provozu

 Autoškola Obst Brno, Bzenecká 17 Autoškola Obst Brno, Bzenecká ul. Autoškola Obst Brno 4 (2)[1].jpg Autoškola Obst Brno 2, učebna

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů