Drobečková navigace

Úvod > Kurzy > Pro učitele autoškol

Kurzy pro nové učitele autoškoly

Chcete se stát profesionálním učitelem v autoškole. V tom případě musíte absolvovat Základní kurz přípravy učitele autoškoly, který je zakončen závěrečnou zkouškou.

Po úspěšném  složení zkoušky se stanete držitelem profesního osvědčení pro výuku a výcvik podle zákona č. 247/2000 Sb.

Získejte osvědčení učitele autoškoly u nás

V naší autoškole Obst v Brně provádí přípravu učitelů autoškoly pro skupiny A a B / motocykly a osobní vozidla/.

 

Podmínky pro zařazení do kurzu pro učitele autoškoly

Všeobecné podmínky:

 • věk minimálně 24 let,
 • dopravně psychologické vyšetření,
 • žadatel nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a v posledních třech letech nebyl takový trest uložen,

Další podmínky podle toho zda bude žadatel chtít vyučovat v autoškole teorii i praxi nebo jenom jednu z těchto částí výuky :

POT – profesní osvědčení omezené jen pro výuku teorie

 • Střední škola s maturitou,
 • Řidičák na skupiny, které bude učit,

POP – profesní osvědčení omezené jen pro výuku praktického výcviku (jízdy + údržba)

 • Střední škola s maturitou, nebo střední škola strojního nebo dopravního oboru,
 • Řidičák na skupiny, které bude učit, musí mít nejméně 3 roky,

POÚ – profesní osvědčení úplné (teorie i praxe)

 • Střední škola s maturitou,
 • Řidičák na skupiny, které bude učit, musí mít nejméně 3 roky,

Minimální počty hodin základní přípravy učitelů autoškol výuky a výcviku podle rozsahu oprávnění osvědčení

 

Rozsah oprávnění osvědčení pro učitele

Předmět výuky

POT

POP

POÚ

1. Legislativa (činnost autoškoly, výuka a výcvik, provoz vozidel)

10

10

10

2. Základní dopravní psychologie

18

18

18

3. Základy pedagogiky a rétoriky

22

22

22

CELKEM

50

50

50

Výuka teorie

4. Metodika (didaktika) výuky teoretických předmětů

18

6

24

5. Náslechy a výstupy ve výuce teorie

66

0

66

CELKEM

84

6

90

Praktický výcvik

6. Metodika (didaktika) výcviku praktických předmětů

6

38

44

7. Náslechy a výstupy v praktickém výcviku

0

46

46

CELKEM

6

84

90

 

Celkový minimální počet hodin

140

140

230

 

Závěrečná zkouška pro učitele autoškol

Závěrečné zkouška pro učitele v autoškole je složena z těchto samostatných zkoušek: V odkazu za jednotlivými odrážkami najdete okruhy otázek a specifikace

 • test - z předpisů o provozu na pozemních komunikacích >>>
 • ústní zkouška - z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (PPV) >>>
 • ústní zkouška - z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích (PPS) >>>
 • ústní zkouška - z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky (ZBJ) >>>
 • ústní zkouška - z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky (OÚV) >>>
 • praktická zkouška - z praktické údržby vozidla a provádění její výuky (PÚ) >>>
  • absolvuje pouze žadatel o POP a POÚ,
 • praktická jízda:
  • provádění výcviku v řízení,
  • praktické ovládání vozidla.
  •  

Ke zkoušce na učitele autoškoly budete potřebovat tyto doklady:

 • doklad totožnosti,
 • řidičský průkaz,
 • výpis z evidenční karty řidiče, (nikoli výpis z bodového hodnocení!!!)
  • nesmí být starší než 30 dnů !!!
  • originál k založení do spisu
 • profesní osvědčení,
  • pokud jste již držitelem – originál k založení do spisu
 • doklad o dosaženém vzdělání,
  • originál – k nahlédnutí,
  • kopie – k založení do spisu
 • doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření pro účely výuky v autoškole, (nejedná se dopravně psychologické vyšetření pro účely výkonu činnosti řidiče!!!),
  • !!! doklad pouze z dopravně psychologického pracoviště !!!
  • originál k založení do spisu
 • 1 ks fotografie,
 • správní poplatek (v hotovosti) ve výši dle sazebníku správních poplatků (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění):
  • za vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele - 300 Kč,
  • za provedení změny v profesním osvědčení učitele - 100 Kč,
  • za vydání dokladu náhradou za doklad poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný (vydání duplikátu) - 100 Kč.
  •  

Ceník kurzů přípravy pro učitele autoškoly

Rozsah profesního osvědčení

Požadované skupiny profesního osvědčení

B

A

A+B

POT

16.900,- Kč

16.900,- Kč

16.900,- Kč

POP

19.900,- Kč

19.900,- Kč

22.900,- Kč

POÚ

22.900,- Kč

22.900,- Kč

24.900,- Kč

V ceně kurzu jsou studijní materiály. 

       

 Kurzy pro učitele autoškol otvíráme v naší autoškole podle zájmu studentů. Informace o naplněnosti kurzu a plánovaném otevření nejbližšího kurzu pro učitele autoškol získáte na telefonním čísle +420 544 210 724 +420 608 878 804, na emailu autoskola@obst.cz nebo nejlépe při osobní návštěvě některé z našich poboček autoškoly v Brně, které najdete na ulici Bzenecká 17, 628 00 Brno – Vinohrady a nebo Bělohorská 11, 636 00 Brno – Juliánov. Pracovní dobu jednotlivých poboček naší autoškoly naleznete ZDE.

 

Důležité zákony a odkazy ze kterých je nutné čerpat znalosti pro získání Profesního osvědčení pro učitele autoškol

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Dopravní značky (vyhláška č. 294/2015 Sb.)

Elektronické tesy (e-testy)

 

Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

 Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů

 Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

 Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

 Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 Zákon č. 56/2001 Sb. - přestupky

 Vyhláška 243/2001 Sb. o registraci vozidel

 Vyhláška č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

 Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 Vyhláška č. 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti