Drobečková navigace

Úvod > Kurzy > A

A

Řidičský průkaz na motocykly, řidičský průkaz skupiny „A“

Řidičský průkaz na motocykly, skupina „A“ opravňuje k řízení těchto motorových vozidel

 1. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2
 2. motocykly s postranním vozíkem popřípadě i bez něj
 3. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu skupiny „A“ motocykly:

K udělení řidičského průkazu  na motocykly,  řidičák skupiny „A“ je nutné splnit několik zákonných podmínek. Tyto požadavky neplatí jenom v naší autoškola, ale uchazeč je musí splnit ve všech autoškolách v Brně, ale i v celé republice.

Výčet podmínek pro získání  řidičského průkazu na motorku, skupina „A“
 • dovršení minimálního věku věk 24 let
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit také osobě, která dosáhla:
  a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
  b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.
 • ministerstvo udělí žadateli o řidičský průkaz výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 • Žadatel o řidičský průkaz musí být zdravotně a odborně způsobilý
 • Žadatel musí mít trvalé bydliště na území České republiky nebo mít v České republice prokázanou dobu pobytu minimálně 6 měsíců
 • Žadatel nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
 • Žadatel o řidičský průkaz nesmí mít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • Žadatel o ŘP nesmí být držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem EU
 
Délka výcviku pro získání řidičského průkazu na motorku, skupina „A“

Délka výcviku pro získání řidičáku na motocykl, skupina „A“ je velmi individuální a vždy závisí na možnostech a schopnostech žadatele o řidičský průkaz. Běžně trvá kurz do jednoho měsíce, lze ho však zvládnout i do čtrnácti dnů. V průběhu kurzu si uchazeč objednává praktické jízdy na motorce individuálně dle vlastních pracovních, studijních časových možností. V jednom dni může uchazeč o řidičák absolvovat maximálně dvě hodiny praktického výcviku. Vyučovací lekce trvá 45 minut.

Jízdy, praktický výcvik na skupinu „A“provádíme v naší autoškole na motocyklu Suzuki Bandit 600S. Praktický výcvik probíhá v běžném provozu  a proto je nutné aby byl uchazeč  vždy připravený a soustředěný na jízdu / praktickou výuku řízení motocyklu.  Praktický výcvik jízdy na motocyklech provádí instruktor naší autoškoly v Brně a v blízkém okolí Brna. Projíždíme všemi městskými částmi Brna včetně centra.  Máme také k dispozici moto cvičiště v židenických kasárnách, na kterém se po absolvování kurzu dělá první část oficiálních závěrečných zkoušek, což je velká výhoda!

                                                                                         

Rozsah  kurzu pro získání řidičského průkazu na motorku, skupina“A“.

Autoškola Obst Brno, honda600Výuka stejně jako v jiných autoškolách je i v naší rozdělena na dvě části,  a to teoretickou a praktickou část. Teoretická část výuky pro získání řidičského průkazu na motorky, skupina“A“ probíhá v některé ze dvou našich poboček autoškoly v Brně / Bzenecká 17, Brno – Vinohrady a Bělohorská 11, Brno – Juliánov / .Pobočku autoškoly kde chce absolvovat teorii si může uchazeč vybrat sám.

Teoretická část výuky pro řidičský průkaz na motocykl

Vzhledem k tomu, že je několik variant úvodních podmínek pro získání řidičského průkazu na motocykly / skupina A / jsou i rozdílné počty hodin teoretické výuky nutné k získání řidičského průkazu. Zásadní rozdíl je v tom, zda jde o získání nového řidičského průkazu nebo o jeho rozšíření.

Zde je jejich specifikace:

 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky.
  -teorii není  povinná
 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1.
  -4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  -1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  -2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  -1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
  -1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení
 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.
  -2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
  -1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  -1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  -1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy
  -1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Praktická část výuky pro řidičák na motorku v naší autoškole

I u praktické části kurzu pro získání řidičáku na motocykl / skupina A / je zásadně rozdílný počet hodin praktického výcviku podle toho zda jde pouze o rozšíření již dříve získaného řidičského oprávnění nebo o získání úplně nového řidíčáku pro uchazeče, který nevlastnil žádný řidičský průkaz.

 1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky.
  -může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.
 2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 ani A1. Musí se zúčastnit praktického výcviku v rozsahu:
  -13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  -1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  -4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 méně než 2 roky nebo je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1. Musí se zúčastnit praktického výcviku v rozsahu:
  -7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla
  -1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby
  -2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Závěrečné zkoušky pro získání řidičského průkazu na motocykly, skupina „A“

 

 Zkoušky se konají dvakrát týdně a to v pondělí a ve středu. Pravidelně začínají v 7.30 hodin ráno. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Déle pak autoškolou potvrzenou žádost a lékařský posudek a v neposlední řadě účtenku o zaplacení správního poplatku Magistrátu města Brna.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích – tato první část zkoušky probíhá vždy v sídle Magistrátu města Brna
 • zkouška z praktické jízdy – první část – tato část zkoušky probíhá na moto cvičišti v židenických kasárnách
 • zkouška z praktické jízdy – druhá část – tato část zkoušky probíhá v běžném městském provozu

Autoškola Obst Brno, pobočka Bzenecká 17 Autoškola Obst Brno, pobočka Bzenecká ul Autoškola Obst Brno 4 Autoškola Obst Brno

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů