Autoškola Brno - motorka

řidičský průkaz
skupiny „A1“

Řidičský průkaz na malé motocykly, skupina „A1“ opravňuje k řízení

 • motocyklů do maximálního objemu 125 ccm
 • do maximálního výkonu motoru 11 kW.

K udělení řidičského průkazu na motocykly, řidičák skupiny „A1“ je nutné splnit uvedené zákonné podmínky. Tyto požadavky neplatí jenom v naší autoškola, ale uchazeč je musí splnit ve všech autoškolách v Brně, ale i v celé republice.

Výčet podmínek pro zahájení výcviku pro získání řidičského průkazu na malý motocykl, skupina „A1“

 • dovršení minimálního věku 16 let
 • žadatel o řidičský průkaz musí být zdravotně způsobilý
 • odevzdání platné žádosti o řidičské oprávnění na motocykl, skupina A1
 • pokud je věk žadatele o řidičský průkaz nižší než 18 let, písemný souhlas zákonného zástupce

Délka výcviku pro získání řidičského průkazu na motorku, skupina „A1“

Délka výcviku pro získání řidičáku na malý motocykl a moped, skupina „A1“ je velmi individuální a vždy závisí na možnostech a schopnostech žadatele o řidičský průkaz. Běžně trvá kurz jeden měsíc, avšak individuálně je možné zvládnout zrychlený výcvik /kurz za 16 dnů. V průběhu kurzu si uchazeč objednává praktické jízdy na motorce individuálně dle vlastních pracovních, studijních časových možností. V jednom dni může uchazeč o řidičák absolvovat maximálně dvě hodiny praktického výcviku. Vyučovací lekce trvá 45 minut.

Jízdy, praktický výcvik provádíme v naší autoškole na motocyklu Honda 125CBF. Praktický výcvik probíhá v běžném provozu a proto je nutné aby byl uchazeč vždy připravený a soustředěný na jízdu / praktickou výuku řízení motocyklu/.  Praktický výcvik jízdy na motocyklech provádí instruktor naší autoškoly v běžném městském silničním provozu. Jezdí se v Brně a v blízkém okolí Brna.  
Praktické jízdy vždy začínají a končí na pobočce Bělohorská 11 v Brně Juliánově. Samozřejmostí je, v průběhu praktických jízd, že žák jede sám na motorce a instruktor za ním v doprovodném vozidle.

Rozsah  kurzu pro získání řidičského průkazu na motocykl do 125 ccm, skupina“A1“.

Výuka stejně jako v jiných autoškolách je i v naší rozdělena na dvě části  a to teoretickou a praktickou část. Teoretická část výuky pro získání řidičského průkazu na motorky, skupina “A1“ probíhá v některé ze dvou našich poboček autoškoly v Brně / Bzenecká 17, Brno – Vinohrady a Bělohorská 11, Brno – Juliánov /. Pobočku autoškoly kde chce absolvovat teorii si může uchazeč vybrat sám.

Teoretická část výuky pro řidičský průkaz na malou motorku

V teoretické části kurzu pro získání řidičského oprávnění skupina A1 / na  motocykl do 125 ccm / musí uchazeč absolvovat tento počet vyučovacích hodin s uvedenou náplní.

Teoretická část výuky pro řidičský průkaz na malou motorku

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení
 • možnost konzultací – pravidelně út a čt  14:00 – 17:00 hod.

Praktická část výuky pro řidičák na motorku v naší autoškole

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Závěrečné zkoušky pro získání řidičského průkazu na malý motocykl, skupina „A1“

Závěrečné zkoušky se skládají v sídle Magistrátu města Brna. Zkoušky se konají dvakrát týdně a to v pondělí a ve středu. Pravidelně začínají v 7:30 hodin ráno. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Dále pak autoškolou potvrzenou žádost a lékařský posudek a v neposlední řadě účtenku o zaplacení správního poplatku Magistrátu města Brna.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích – tato první část zkoušky probíhá vždy v sídle Magistrátu města Brna
 • zkouška z praktické jízdy – první část – tato část zkoušky probíhá na moto cvičišti v židenických kasárnách
 • zkouška z praktické jízdy – druhá část – tato část zkoušky probíhá v běžném městském provozu
Autoškola Brno - OBST

Líbí se Vám tento kurz?

Chcete si udělat řidičský průkaz bez starostí a s klidem v Brně? Naši instruktoři Vám vysvětlí veškeré teoretické i praktické části kurzu.

Máte li zájem o kurz, neváhejte se na nás obrátit.

Logo autoškola Obst
Chci řidičský průkaz
nezávazná poptávka