Drobečková navigace

Úvod > Kurzy > B

B

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY “B”

Mezi nejčastěji žádanými  kurzy pro získání řidičského průkazu v naší autoškole patří kurz pro získání řidičského průkazu skupiny „B“

 Získáním řidičského průkazu skupiny B jste oprávněni k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg).

Řidičský průkaz skupiny B současně opravňuje také k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny.

Podmínky pro přijetí do výcviku pro získání  řidičského průkazu skupiny „B“:

 • minimální věk žadatele 18 let, nejpozději jeden den po ukončení kurzu na ŘP
 • zdravotní způsobilost žadatele o ŘP
 • platná žádost o ŘP

Výcvik v autoškole pro řidičský průkaz  skupiny „B“:

Délka řidičského kurzu pro skupinu „B“ závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele. Běžně trvá výcvik pro získání řidičského průkazu „B“ v naší autoškole jeden až dva měsíce.  Jedna vyučovací hodina ve všech našich kurzech pro získání řidičského kurzu trvá 45 minut.

Žák kurzu k získání řidičského oprávnění se může objednat na jízdy podle svých časových možností. Maximálně však může v jednom dni absolvovat pouze dvě hodiny výuky jízdy. Vzhledem k tomu, že v naší autoškole v Brně probíhá souběžně několik kurzů pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“, může si  uchazeč o řidičské oprávnění sám vybrat termín a čas ve kterém absolvuje teoretickou část kurzu. Teorie probíhá vždy v prostorách naší autoškoly v Brně /pobočky na ulicích Bzenecká 17, Brno Vinohrady nebo Bělohorská 11, Brno Juliánov.

V naší autoškole je pro nás zásadní to abychom uchazeče o řidičský průkaz v maximální míře připravili k řízení motorového vozidla a k tomu aby se mohl bezpečně a bez problémů zapojit do silničního provozu. Naši  žáci dostávají maximální péči a rozsah kurzu je připraven tak, aby dostali vše na co mají v kurzu nárok.

Rozdělení  a náplň kurzu na řidičský průkaz skupiny „B“

Každý kurz pro získání řidičskéh oprávnění bez ohledu na skupinu řidičského průkazu je rozdělen na část praktickou / řízení vozidla, údržba  vozidla a praktická zdravotní příprava / a teooretickou přípravu.

Kurz pro získání  řidičského průkazu skupiny „B“ obsahuje:

Teoretická část kurzu

Teoretická část kurzu probíhá dle individuálního studijního plánu a obsahuje 5 okruhů témat s určeným počtem hodin. Tento rozvrh a počty hodin je nutné pro připuštění k závěrečné zkoušce bezpodmínečně dodržet.

 • 5 hodin - výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina - výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny - výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina - výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina - opakování a přezkoušení
 • Tyto okruhy se vyučují formou osobních konzultací v některé z poboček naší autoškoly v Brně

Praktická část kurzu:

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku kritických situací
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v sídle Magistrátu města Brna. Zkoušky se konají dvakrát týdně a to v pondělí a ve středu. Pravidelně začínají v 7.30 hodin ráno. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Déle pak autoškolou potvrzenou žádost a lékařský posudek a v neposlední řadě účtenku o zaplacení správního poplatku Magistrátu města Brna.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
 • zkouška z praktické jízdy

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.