Drobečková navigace

Úvod > Kurzy > B

B

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY “B”

Mezi nejčastěji žádanými  kurzy pro získání řidičského průkazu v naší autoškole patří kurz pro získání řidičského průkazu skupiny „B“

 Získáním řidičského průkazu skupiny B jste oprávněni k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg).

Řidičský průkaz skupiny B současně opravňuje také k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny.

Podmínky pro přijetí do výcviku pro získání  řidičského průkazu skupiny „B“:

 • minimální věk žadatele 18 let, nejpozději jeden den po ukončení kurzu na ŘP
 • zdravotní způsobilost žadatele o ŘP
 • platná žádost o ŘP

Výcvik v autoškole pro řidičský průkaz  skupiny „B“:

Délka řidičského kurzu pro skupinu „B“ závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele. Běžně trvá výcvik pro získání řidičského průkazu „B“ v naší autoškole jeden až dva měsíce.  Jedna vyučovací hodina ve všech našich kurzech pro získání řidičského kurzu trvá 45 minut.

Žák kurzu k získání řidičského oprávnění se může objednat na jízdy podle svých časových možností. Maximálně však může v jednom dni absolvovat pouze dvě hodiny výuky jízdy. Vzhledem k tomu, že v naší autoškole v Brně probíhá souběžně několik kurzů pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“, může si  uchazeč o řidičské oprávnění sám vybrat termín a čas ve kterém absolvuje teoretickou část kurzu. Teorie probíhá vždy v prostorách naší autoškoly v Brně /pobočky na ulicích Bzenecká 17, Brno Vinohrady nebo Bělohorská 11, Brno Juliánov.

V naší autoškole je pro nás zásadní to abychom uchazeče o řidičský průkaz v maximální míře připravili k řízení motorového vozidla a k tomu aby se mohl bezpečně a bez problémů zapojit do silničního provozu. Naši  žáci dostávají maximální péči a rozsah kurzu je připraven tak, aby dostali vše na co mají v kurzu nárok.

Rozdělení  a náplň kurzu na řidičský průkaz skupiny „B“

Každý kurz pro získání řidičskéh oprávnění bez ohledu na skupinu řidičského průkazu je rozdělen na část praktickou / řízení vozidla, údržba  vozidla a praktická zdravotní příprava / a teooretickou přípravu.

Kurz pro získání  řidičského průkazu skupiny „B“ obsahuje:

Teoretická část kurzu

Teoretická část kurzu probíhá dle individuálního studijního plánu a obsahuje 5 okruhů témat s určeným počtem hodin. Tento rozvrh a počty hodin je nutné pro připuštění k závěrečné zkoušce bezpodmínečně dodržet.

 • 5 hodin - výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina - výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny - výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina - výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina - opakování a přezkoušení
 • Tyto okruhy se vyučují formou osobních konzultací v některé z poboček naší autoškoly v Brně

Praktická část kurzu:

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku kritických situací
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v sídle Magistrátu města Brna. Zkoušky se konají dvakrát týdně a to v pondělí a ve středu. Pravidelně začínají v 7.30 hodin ráno. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Déle pak autoškolou potvrzenou žádost a lékařský posudek a v neposlední řadě účtenku o zaplacení správního poplatku Magistrátu města Brna.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
 • zkouška z praktické jízdy

Autoškola Obst Brno, pobočka Bzenecká 17 Autoškola Obst Brno, pobočka Bzenecká ul. Autoškola Obst Brno 4, učebna Autoškola Obst Brno 2, učebna

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů